การคลอด

หลังคลอด 6 สัปดาห์

หลังคลอด

หากย้อนเวลาไปช่วง 6 สัปดาห์​หลังคลอด​ได้ แม่​หลายต่อหลายคนคงได้เตรียม​ความพร้อม​มากขึ้นตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์​ เรียนรู้​และเตรียมค​วามพร้อม​หลังคลอด​ วางแผนและจัดระบบการช่วยเหลือจากคนรอบข้างในช่วงที่ยากลำบากและจำเป็นจริงๆ

จริงๆครูว่าลิสต์​น่าจะมีมากกว่านี้เพราะแม่แต่ละคนก็ต้องการแตกต่างกันไป

แต่สิ่งหนึ่งที่แม่หลังคลอด​ประสบการณ์​ใหล้เคียงกันคือ การเปลี่ยนแปลง​ของ​อารมณ์​หลังคลอด​อันเกิดจากฮอร์โมน​ในช่วงท้องและตั้งครรภ์​ที่ยังครั่งค้างอยู่ อีกทั้งการที่ได้นอนหลับพักผ่อนน้อยกว่าปกติ แม่หลังคลอด​อยากทำให้ดีที่สุดเพื่อลูก แต่ขณะเดียวกัน​สุขภาพ​กายและใจแม่หลังคลอด​ก็มีความสำคัญไม่แพ้การดูแลหนูน้อย

ยิ่งนอนน้อยมากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์และ​จิตใจ​ของ​แม่หลังคลอด​ และส่งผลลบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่